În conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, art. 25 (pct. 1), Regulamentului – tip al instituției de educație timpurie (aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 254 din 11.10.2017), în instituția de învățământ preșcolar sunt înscriși, la solicitare, în mod obligatoriu, fără probe de concurs, toți copiii din districtul școlar corespunzător.

Înscrierea în instituțiile de educație timpurie se efectuează doar prin sistemul on-line, accesând site – ul www.egradinita.md conform Regulamentului de evidență, înmatriculare și transfer a copiilor cu vârsta de 0-6/7 ani în instituțiile publice de educație timpurie de tip general (educație antepreşcolară și învățământ preșcolar), special, sanatorial și complexele educaționale scoli primare-grădinițe din orașul Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului de administrație al DGETS nr. 7/1 din 08.06.2018, ordinul nr. 933 din 25.06.2018.

IMPORTANT!!! Reieșind din cele expuse mai sus, Vă informăm că în vara anului 2021 vor fi înmatriculați copiii născuți în anul 2018, conform prevederilor Regulamentului de evidentă, înmatriculare și transfer a copiilor cu vârsta de 0-6/7 ani în instituțiile publice de educație timpurie de tip general (educație antepreşcolară și învățământ preșcolar), special, sanatorial și complexele educaționale scoli primare-grădinițe din orașul Chișinău.

  • Astfel începând cu data de 04.05.2021 conform Planului aprobat în IET, vor fi înmatriculați copiii născuți în anul 2018, acceptați de către directorul instituției de învățământ preșcolar pe site – ul egradinita.md
  • Copiii născuți în anul 2019 care au atins vârsta de 2 ani până la 31.05.2021 vor fi înmatriculați în dependență de locurile libere în instituția de învățământ preșcolar, începând cu data de 01.08.2021. Menționăm că Pct. 30.7 al Regulamentului prevede că directorul este obligat: „să efectueze înmatricularea în masă a copiilor din districtul școlar în grupele de vârstă, în două etape de bază:
  • 01 – 30.06 a fiecărui an – conform districtului;
  • 01 – 30.08 a fiecărui an – în baza locurilor libere.
  • Totodată Pct. 28 al Regulamentului prevede că „Completarea cu copii în instituția de educație timpurie de tip general tine de competența directorului instituției”.
  • În acest context, copilul va fi înmatriculat în IET doar în baza dovezii apartenenții la districtul școlar corespunzător, în ordinea depunerii cererii, dosarului și a extrasului din istoria dezvoltării copilului concluziile despre starea sănătății lui, fișa cu date despre vaccinare și, după caz, recomandări privind asistența/îngrijirea, confirmate de semnătura medicului și ștampila centrului local de sănătate.