Director – Ana Bucșa Metodist – Silvia Snegur
IPS „T.G.Șevcenco” din Tiraspol 1984

Specialitatea:  Lector de pedagogie și psihologie preșcolară,

metodist al educației preșcolare

IPS ,,Ion Creangă”, 2005

Studii superioare/ masterat

magistru în Managementul Educațional;

grad managerial doi, grad didactic doi

vechimea în muncă 36 ani,

activitate managerială în instituția dată 24, 3 ani;

studii superioare/ licență

US Tiraspol , 2011

Specialitatea: Psihopedagogie

Specialitatea: Limba și literature

Studii superioare/ masterat

US Tiraspol, 2013

Specialitatea: Limba și literatura română contemporană și tehnologii informaționale

AAP, 2014

Specializarea:Teoria și practica administrației publice

grad didactic doi

vechimea în muncă 8 ani,

activitate didactică în instituția dată 6, 3 ani;