La data de 15 aprilie 2022, cadrele didactice din grupa de vârstă mică:Graur S. și Popovici I. au desfășurat activitatea “Împreună protejăm Planeta Pământ”, prin intermediul căreia au format la copii comportamente adecvate în mediul înconjurător, manifestând responsabilitate și atitudine pozitivă față de acesta.